Wabi-sabi

“It takes a wabi heart, to recognize a sabi beauty”

Många av oss lever ett liv med mycket stress och där vi strävar efter att allt ska vara perfekt. Ett liv där vi fyller våra hem med saker. Där vi ibland har tappat bort oss själva för att passa in i omvärldens ögon. Vi ska vara på ett visst sätt och se ut på ett visst sätt. 

För många år sedan läste jag om wabi sabi, vilket också är en del av Cobosabis namn. Wabi sabi tycker jag är en fin japansk filosofi om ett sätt att leva, där man hittar skönheten i det som inte är perfekt och acceptera livets naturliga gång. Jag känner att livet blir lättare att leva när allt inte behöver vara perfekt. 

För mig är Wabi sabi inte främst en minimalistisk inredningsstil, som du ofta ser i inredningstidningar. Utan ett sätt att se på livet. Vi pratar mer och mer om hållbarhet och vår miljö i vardagen. Speciellt efter sommarens bränder och skyfall. I wabi sabi hittar du inspiration till en mer hållbar livsstil.

Wabi och sabi – två åtskilda begrepp blir en enhet

Wabi sabi har sina rötter i den japanska zen filosofin, där wabi och sabi är två olika begrepp som tillsammans bildar en enhet. 

Wabi handlar om att se skönhet i det enkla. Att öppna vårt hjärta och inte bry oss om materialistisk fåfänga.

Sabi handlar istället om tidens gång och hur allt växer, åldras och förfaller, och hur det visar sig vackert i föremål. Det som vid först anblicken uppfattas som trasigt och skavt, ses istället som dold skönhet under ytan. Sabi handlar om objekt, saker, och därför har detta blivit en del av Cobosabis namn. Jag vill att de saker som du hittar hos oss kan användas länge även om de blir lite slitna, tidlös skönhet.

Tillsammans skapar dessa två koncept en övergripande filosofi om livet. Acceptera det som är, stanna kvar i nuet och uppskatta livets enkla och övergående stadier. 

Nyckelord inom wabi sabi

Vilka nyckelord inom wabi sabi kan vägleda dig i vardagen? Här är några:

  • Stillhet
  • Respekt
  • Allomfattande, villkorslös kärlek
  • Ödmjuk
  • Tidlös skönhet
  • Uppskattning / samarbete
  • Hållbar utveckling
  • Livet i nuet
  • Andlighet bortom ord

 

Hållbar livsstil och wabi sabi

Wabi sabi tycker jag kan kopplas till en hållbar livsstil. Där vi blir mer medvetna om vad vi köper. Om vi ska köpa nytt eller gammalt? Vad som är vackert? 

Det handlar också om att åldras naturligt med rynkor och gråa hårstrån. Att vara i stunden och dra ner på tempot i vardagen. Kanske måste du inte göra allt om du känner att det stressar dig? Lev med mindre saker i hemmet och omge dig med det som verkligen känns bra i hjärtat. Skapa ett hem som är personligt och håller i längden, utan att sträva efter att följa trender. Inspireras av och läka i naturen.

Norden och Japan möts här med sina olika kulturer och formspråk. De smälter fint ihop men är ändå väldigt olika.

Det är detta som är Cobosabi. I denna värld vill vi leva och inspirera dig i din vardag.

Wabi sabi – the beauty and appreciation of things imperfect & impermanent; accepting the flow of life

 

Foto av Rankellfoto.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *