Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Cobosabi samlar in och använder dina personuppgifter.

Eftersom Cobosabi AB startar en e-handel på denna domän kommer integritetspolicyn att uppdateras med jämna mellanrum när nya funktioner läggs till.

 

Ansvarig för personuppgifter

Cobosabi AB, org.nr. 559154-4126.  Vår webbplatsadress är https://cobosabi.se.

 

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Cobosabi samlar in dina personuppgifter när du besöker vår webbplats för att du ska kunna köpa våra varor,  kontakta oss för support kommunicera med oss på bloggen.

Informationen som samlas in vid köp av varor och när du besöker vår webbplats krävs för att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och erbjudanden samt följa svensk lagstiftning.

 

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Avgörande är att uppgiften, enskilt eller i kombination med andra uppgifter, kan knytas till en levande person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer och cookies, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

 

Ändamål

För att kunna hantera köp.

Personuppgifter

  • Namn
  • Personuppgifter

 

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att
vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra
åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet.

Lagringsperiod: Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en
tid om 36 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden.

Behandling av personuppgifter hos PayEx vid köp via faktura

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till PayEx Sverige AB.

PayEx är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig vid användning av betalsätten Faktura via Swedbank Pay eller PayEx Delbetala.

Personuppgifter PayEx behandlar

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna Faktura via Swedbank Pay eller PayEx Delbetala:
Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som PayEx haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver PayEx inhämta information från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan PayEx i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

PayEx behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att PayEx ska kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla PayEx produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av PayEx eller någon av PayEx godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till dpo@payex.com eller annan adress som PayEx anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av PayEx. I dessa fall har PayEx ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till PayEx. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.
I vissa fall kan PayEx också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.
Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av PayEx komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla PayEx legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter PayEx har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till PayEx på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från PayEx (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att PayEx ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. PayEx kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

PayEx har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på dpo@payex.com. Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

Adress: PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

För mer information om hur PayEx behandlar dina personuppgifter, se www.payex.se/dataskydd

*Om Kreditregistret De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning
Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse
”Fordran kommer att överlåtas till PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx på det konto som PayEx anvisar”.

 

Kommentarer

När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in de uppgifter som visas i kommentarsformuläret samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

En anonymiserad sträng som skapats utifrån din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om du finns registrerad där. Integritetspolicyn för tjänsten Gravatar finns på https://automattic.com/privacy/. När din kommentar har godkänts kommer din profilbild att visas publikt tillsammans med din kommentar.

 

Media

Om du laddar upp bilder till webbplatsen bör du undvika att ladda upp bilder där EXIF-data inkluderar data från GPS-lokalisering. Besökare till webbplatsen kan ladda ned och ta fram alla positioneringsuppgifter från bilder på webbplatsen.

 

Nyhetsbrev

För att du som kund ska kunna ta del av erbjudanden och annan information från Cobosabi så använder vi oss av nyhetsbrev. Vi använder oss av Mailchimp för att tillhandahålla denna tjänst. Du kan närsomhelst avsluta din prenumeration genom att klicka på länken Avsluta prenumeration i sidfoten på varje nyhetsbrev. Du kan även kontakta oss på kontakt@cobosabi.se om du vill ha hjälp med att avsluta prenumerationen. Den information som vi samlar in är din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbrevet till dig. Vi kan även se statistik över gjorda utskick.

 

Cookie-filer

Om du lämnar en kommentar på vår webbplats kan du välja att spara ditt namn, din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta är för din bekvämlighet för att du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

 

Inbäddad innehåll från andra webbplatser

Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

 

Analys

För trafikanalys använder vi oss av Google Analytics.

 

 

Hur länge vi behåller era uppgifter

 

Kommentar på bloggen

Om du skriver en kommentar kommer kommentaren och dess metadata att sparas utan tidsgräns. Anledningen till detta är att vi behöver kunna hitta och godkänna uppföljningskommentarer automatiskt och inte lägga dem i kö för granskning.

Användarprofil

För användare som registrerar sig på er webbplats (om sådana finns) sparar vi även de personuppgifter de anger i sin användarprofil. Alla användare kan se, redigera eller radera sina personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Uppgifter i samband med kunds aktiviteter i webshopen

Bevara inaktiva konton – 3 år

Bevara väntande beställningar – 2 dagar (Beställningar som ej betalats och som har övergivits av kund.)

Misslyckade beställningar – 2 veckor

Avbrutna beställningar – 2 veckor

Färdigbehandlade beställningar – 3 år

 

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

 

Vart vi skickar dina upgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Uppdaterar…
  • Du har inga produkter i varukorgen.